Avís legal

  • Català
  • Español

Avís legal

Avís legal

1. Titularitat

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa als usuaris que aquesta pàgina web és titularitat de l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb CIF G61240958, domicili social a c/Ripollés, 54, bxs., 1ª, CP 08026 Barcelona, email:  info@ratioassociacio.com, inscrita al Registre d’Associacions amb num. 409.

 

2. Ús de la pàgina web

L'accés a aquest portal implica acceptar i conèixer les condicions i termes d'aquest Avís Legal, i no pot utilitzar aquesta pàgina web o serveis prestats a través d'ella, per a finalitats contràries a la Llei o amb vulneració del previst en la legislació vigent, en aquest Avís Legal, en els bons costums i ordre públic, o per a qualsevol altra que pugui causar una lesió als drets d’altres usuaris o de tercers.

L'usuari no podrà destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es continguin en aquesta web, així com no obstaculitzar l'accés a altres usuaris, ni introduir programes, aplicacions informàtiques, virus o altres dispositius d'anàloga naturalesa, que puguin causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual o tercers.

L'usuari no podrà fer mal ús de les informacions, missatges, gràfics, arxius ni qualsevol classe de material als quals pugui accedir a través d'aquesta web.

Aquesta pàgina web conté cookies. Per més informació, veure Política de Cookies.

 

3. Responsabilitat

 

3.1. En l’accés a la pàgina web

L’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual podrà interrompre l’accés a la seva pàgina web, a fi de realitzar el seu manteniment, actualització, control o per qualsevol altra causa, i s’exonera de qualsevol responsabilitat que es pugui reclamar per aquesta causa.

L’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin produir pel mal ús d’aquest web per part de l’usuari o tercers.

 

3.2. En els enllaços o links

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços o links que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines.

L’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual  s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre els continguts d’aquestes pàgines externes. No obstant, a fi de protegir als nostres usuaris, en cas que tingui coneixement de la il·licitud del seu contingut, o que aquestes lesionin bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual actuarà amb la diligència necessària a fi de suprimir l’enllaç corresponent.

 

3.3. En el funcionament de la pàgina web

Així mateix, l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual vetllarà pel bon funcionament d’aquesta pàgina web i adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany o pèrdua que s’esdevingués per motiu de la connexió, per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, i de qualsevol intromissió il·legítima.

 

3.4 En la utilització de la pàgina web

L'usuari és l'únic responsable de les seves pròpies accions en la utilització d’aquesta pàgina web, i en cap cas es podrà responsabilitzar a l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual de qualsevol actuació que faci l’usuari.

L’usuari incomplidor de les presents normes serà responsable de les seves actuacions a través d’aquest portal, i serà al seu càrrec qualsevol indemnització pels danys i perjudicis que causi  a altres usuaris, a l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual o a tercers.

 

4. Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i els seus continguts són propietat de l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual o de tercers que ens han atorgat la corresponent cessió de drets. Es prohibeix la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i transmissió dels continguts del portal, excepte autorització expressa del titular dels drets. No obstant això, l'usuari podrà realitzar una còpia dels continguts en el seu disc dur o un altre suport, sempre que sigui pel seu ús personal i sense fi comercial, d’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

 

5. Drets d’imatge

Les fotografies i/o obres audiovisuals que es contenen en aquest portal, conté drets d’imatge de les persones que apareixen en les mateixes, les quals han proporcionat la seva autorització, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 1/1982, de 05 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar, i a la Pròpia Imatge.

Es prohibeix qualsevol reproducció, distribució, publicació, sigui amb caràcter comercial o no, o  qualsevol altra utilització d’aquestes fotografies.

 

6. Legislació aplicable i competència judicial

La interpretació i execució d’aquestes normes està subjecte a la legislació espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués esdevenir-se entre l’Associació Ratio de Lleure pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i l’usuari, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin, segons la legislació processal vigent.

 

  • Català
  • Español

Actualitat / Protecció de dades

Encara no has vist el vídeo de Ratio?