Inscripcio

Turisme

SOL·LICITAR PLAÇA

  • Català
  • Español

Cal que sàpigues que...

S’atorgaran places per ordre d’inscripció.

Rebràs una notificació per part de RATIO confirmant si hi ha plaça al torn sol·licitat. En cas afirmatiu la inscripció es farà efectiva un cop fet l’ingrés de 250€ en concepte de paga i senyal en el nº de compte que t’indicarem i fent arribar el comprovant via mail.

La totalitat del pagament per aquest torn s’ha d’efectuar com a màxim el 18/10/2022

En cas que un participantes doni de baixa:

· Si ho fa abans del 18/10/2022 perdrà la paga i senyal.

· Si ho fa del 18/10/2022 al 28/10/2022 haurà de pagar el 50% del total de l’estada.

· Si ho fa a partir del 28/10/2022 haurà de pagar el 100% de l’estada.