PROGRAMA 1+ (Mediació comunitària)

PROGRAMES D'OCI

PROGRAMA 1+ (Mediació comunitària)

És un programa inclusiu que proporciona a la persona amb DID:  assessorament i orientació a la persona, suport i acompanyament. I a les entitats públiques i privades: assessorament per fer accessible l'oferta a les persones amb DID, formació als professionals i acompanyament i suport temporal en aquelles activitats en les participa una persona amb discapacitat.

Visita la web

Col·laborem amb