Temps per tu

PROGRAMES D'OCI

Temps per tu

Aquest servei és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Drets Socials i dels districtes de la ciutat.

És un servei per fomentar el lleure de qualitat de les persones amb discapacitat i, al mateix temps, per promoure la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores.

‘Temps per tu’ ofereix a infants, joves i persones adultes amb discapacitat, l’accés a activitats lúdiques de qualitat adaptades a les seves necessitats i dirigides per professionals experts en lleure per persones amb discapacitat. També posa a disposició de les persones cuidadores temps personal que els ha de facilitar la conciliació dels seus àmbits de vida.

PER QUI: Nens i nenes amb discapcitat i els seus germans entre 4 i 18 anys.

QUAN i ON: Dissabte de 10:00 a 13:30 a diferetns equipaments de tots els  districtes de Barcelona.

Per a més informació visita la web de Barcelona Accessible

Col·laborem amb