La entidad

 • Català
 • Español

La entidad

Sobre nosaltres

 • Todos
 • Definició
 • Qui som
 • què fem
 • Finançament

COM ENS DEFINIM

RATIO és una entitat dedicada a l’oci i al temps lliure que es va fundar l’any 1997.

RATIO és recurs específic i organitzat guiat  pels principis de normalització i inclusió social que desenvolupa un programa continuat d’activitats de temps lliure amb la  finalitat de dotar de suport a les persones per a que gaudeixen del seu oci com ciutadanes i ciutadans de ple dret.

L’oci és un dret universal i és un àmbit fonamental i necessari per a la vida de qualsevol persona que afavoreix el creixement i el desenvolupament personal.

És una experiència de la qual cadascun/a som protagonistes.

Treballem per garantir l’accés a l’oci de les persones amb diversitat funcional.

lectura facil

VALORS

 • Respecte a la dignitat de les persones.
 • Defensa del drets de les persones amb discapacitat
 • La universalitat: atendre a totes les persones amb discapacitat intel•lectual sense distinció d'edat, necessitat de suport o procedència.
 •  La Inclusió
 • Ètica i qualitat

lectura facil

MISSIÓ

L’entitat té com a objectiu últim:

Contribuir a la millora del projecte de qualitat de vida de cada persona amb discapacitat intel.lectual i a la transformació dels entorns  comunitaris, proporcionant i promovent recursos, suports, xarxes i oportunitats per a que cada persona gaudeixi del seu oci en comunitat i la comunitat garanteixi la igualtat de participació.

A través de :

 • Proporcionar els suport adequats a la persona amb DID per una vida plena i digne.
 • Potenciar un lleure normalitzat , inclusiu i orientat a la persona.
 • Potenciar la inclusió,  proporcionant eines a través de diferents accions en la comunitat.
 • Proporcionar atenció i suport familiar: informació , assessorament, i acompanyament.
 • Promoure el treball entre entitats, recursos i serveis comunitaris.

lectura facil

Som persones amb discapacitat intel·lectual

Cada persona amb discapacitat intel·lectual és diferent a una altra i té els seus propis interessos, somnis i capacitats que desenvolupar. Pot i vol decidir, per això pot necessitar serveis i suports individualitzats, més o menys intensos i no sempre els mateixos.

Tenir discapacitat intel·lectual significa poder tenir limitacions en alguns aspectes de la vida, amb major o menor intensitat i aquesta s'augmenta o minimitza en funció de la interacció entre la persona i l'entorn en el qual viu. Per tant, la discapacitat és fluïda, contínua i canviant, depenent de les limitacions funcionals de la persona i dels suports disponibles en l'àmbit personal.

Cada persona necessita:

 • Oportunitats i un tracte digne
 • Que se la tracti en funció de la seva edat, amb normalitat i discreció, amb informació que comprengui, amb temps per pensar i un llenguatge clar i pausat.
 • Que respectis el seu espai i li preguntis com recolzar-la.
 • També necessita que, entre totes i tots, facilitem el treball de les persones que els i les recolzen.

La persona amb discapacitat és ciutadà i ciutadana i té dret a viure en comunitat i a utilitzar els mateixos espais i recursos que tu. També, vol i ha de tenir amistats i relacions amb qui gaudir el plaer de l'amistat i el suport mutu.

Ratio aposta per un model social que desenvolupa una visió transformadora, aquella que emfatitza la possibilitat, la igualtat, l'autonomia, la lliure elecció i les capacitats a desenvolupar o potenciar en el si de la seva comunitat.

lectura facil

Som famílies

La família de cada persona amb discapacitat intel·lectual és la base de la integració i el principal recurs per a respondre a les necessitats dels seus membres amb discapacitat intel·lectual. Cada família és diferent i té unes característiques determinades. Per tant, cadascuna pot necessitar serveis i suports individualitzats.

Les famílies, juntament amb les persones amb discapacitat intel·lectual, han de ser consultades i han de jugar un paper important en el desenvolupament de les accions que afectin a les vides de les persones amb discapacitat intel·lectual.

dkshfd

Som professionals: equip de gestió i persones de suport

Treballem  amb les persones i per les persones .

 • Equip de gestió: coordinen els suports a les persones de l'entitat: persones amb discapacitat, voluntariat i famílies.
 • Coordinadores/rs i persones de suport professionals.
 • Voluntaris i voluntàries.
 • Serveis auxiliars (comunicació, manteniment, administració).

fdsfasd

Som voluntaris/es

Voluntaris/es

Considerem la participació de persones voluntàries com un valor afegit a l'Entitat i a les persones, en tant que aporten relacions humanes significatives, càlides i properes a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des d'una visió de futur, apostem per les persones voluntàries com a agents de canvi social i com la xarxa i el mitjà més natural de suport per aconseguir la inclusió comunitària.

Per exercir el voluntariat només cal tenir 18 anys i moltes ganes de participar.

Clic aquí si vols fer voluntariat amb nosaltres.

vvcxzvc

Som comunitat

La comunitat és on es troben els suports i les oportunitats, els recursos humans i els materials, els serveis i les instal·lacions d'ús comú. En conseqüència, és l'únic escenari per a una vida plena.

jhgkdjhg

Què fem

RATIO és un SERVEI D’OCI INCLUSIU que realitza:

 • Programa de  turisme: estades de cap de setmana i estades de vacances: Setmana Santa, Estiu i Nadal.
 • Programa de recreació: Grups d’oci
 • Programa Cultural: activitats entre setmana.
 • Mediació: Un més [1+]
 • Temps per Tu: programa de respir per a les famílies d’infants i joves de Barcelona.

Suport a les persones amb discapacitat.

Suport a les famílies.

Coordinació i dinamització de suports.

Entorn: Sensibilització, formació i assessorament.

fdsdds

OCI

…UN DRET

Article 24 de la Declaració dels Drets Humans de la O.N.U:

L ’oci es un dret humà bàsic que afavoreix el desenvolupament de les persones i del qual cap persona hauria de ser privada per raó de discapacitat, gènere, orientació sexual ,edat, ètnia o qualsevol altre circumstància personal o social.

Què entenem per OCI:

Independentment activitat es realitzi suposa:

 • Utilitzar el temps lliure.
 • Escollida lliurement.
 • Que produeixi plaer, vivència satisfactòria.
 • No té cap altra finalitat.

El LLEURE és  fonamental en  la vida de qualsevol persona i per tant també en la de les persones amb discapacitat intel·lectual.

En el temps de lleure estan presents molts aspectes que contribueixen a las satisfacció personal i milloren la qualitat de vida de cada persona.

BENEFICI QUE APORTA L’OCI A LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

 • Aporta Benestar emocional
 • Es potencien les relacions interpersonals.
 • Es fomenta el desenvolupament personal.
 • Es té en compte el principi d’autodeterminació.
 • Facilita  la inclusió social

L’OCI NO ÉS COMPETITIU I TOTES LES PERSONES ESTEM CAPACITADES PER A GAUDIR, NOMÉS NECESSITEM ELS SUPORTS ADEQUATS.

NGFNHFG

INGRESSOS

RATIO, compta amb diferents fonts de finançament que permeten la continuïtat de l'Associació, al ser diversificades asseguren la independència de la organització i la seva estabilitat.

La principal font de finançament:

80% Pròpies persones i/o les seves famílies
20% Subvencions públiques: (percentatge variable en funció convocatòries anuals), de les quals aquest serien els percentatge:

 • Ajuntament de Barcelona: 75%
 • Subvencions intermediació Dincat: 18%
 • Diputació de Barcelona: 7%

Són les pròpies famílies de les persones amb discapacitat Intel·lectual, la mateixa persona amb pdid i les entitats del sector que contribueixen a la realització dels programes que es realitzen per la persona amb discapacitat, aquest finançament representa més del 80% de l’ingrés anual.

Essent entre un 15 i 20% variable en funció de l’any els ingressos que representen les subvencions públiques.

PRESSUPOST

RATIO compta amb un pressupost anual aproximat de ingressos de 500.000€, que es destinen:

 • El 38% a RRHH que formen part de la gestió de l’entitat i l’atenció directa dels programes
 • El 2,8 % es destina a lloguers, subministraments i comunicacions
 • 59’2% pel desenvolupament del programes i activitat

El nostre repte és seguir treballant pel compromís i l’increment de suport econòmic amb l’administració pública, i sobretot per arribar al finançament privat per tal d’assegurar la major estabilitat i la inclusió amb la comunitat.

La millora del finançament de l’entitat és una constant a RATIO, s’ha lluitat per assolir el punt on ens trobem actualment d’estabilitat que s’ha vist minvada els darrers anys per la crisi, i treballem sobretot per garantir l’accés a un oci de qualitat de totes les persones i incidir especialment amb qui més ho necessiten.