Formació i assessorament

  • Català
  • Español

Formació i assessorament

Àrees d'acció

SENSIBILITZACIÓ

Accions puntuals per tal d’afavorir actituds positives i sentir la diversitat com un valor, essent conscients de la importància de l’oci en la qualitat de vida de les persones.

Formacions internes per tal de:

  • Proporcionar eines per conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Afavorir actituds positives per a l’adquisició d’habilitats.
  • Dotar de recursos i tècniques als i les professionals.

Formacions a demanda: Acollir els projectes que intentin millorar la realitat per a totes les persones.

FORMACIÓ

Formacions internes per tal de:

  • Proporcionar eines per conèixer la realitat de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament.
  • Afavorir actituds positives per a l’adquisició d’habilitats.
  • Dotar de recursos i tècniques als i les professionals.

Formacions a demanda: Acollir els projectes que intentin millorar la realitat per a totes les persones.

ASSESSORAMENT

Assessorament tècnic als i les professionals, entitats i recursos públics i privats amb l’objectiu d’acompanyar i dotar de recursos per a la  millorar o la solució d’alguna dificultat en concret. A partir de l’anàlisi i conjuntament amb l’equip es treballa la manera d’intervenir i realitzar sessions de seguiment o facilitar eines concretes.

  • Català
  • Español

Col·laborem amb