L'entitat

 • Català
 • Español

L'entitat

Sobre nosaltres

 • Todos
 • Definició
 • Qui som
 • què fem
 • Finançament

COM ENS DEFINIM

RATIO és una entitat dedicada a l’oci i al temps lliure que es va fundar l’any 1997.

RATIO és recurs específic i organitzat guiat  pels principis de normalització i inclusió social que desenvolupa un programa continuat d’activitats de temps lliure amb la  finalitat de dotar de suport a les persones per a que gaudeixen del seu oci com ciutadanes i ciutadans de ple dret.

L’oci és un dret universal i és un àmbit fonamental i necessari per a la vida de qualsevol persona que afavoreix el creixement i el desenvolupament personal.

És una experiència de la qual cadascun/a som protagonistes.

Treballem per garantir l’accés a l’oci de les persones amb diversitat funcional.

lectura facil

VALORS

 • Respecte a la dignitat de les persones.
 • Defensa del drets de les persones amb discapacitat
 • La universalitat: atendre a totes les persones amb discapacitat intel•lectual sense distinció d'edat, necessitat de suport o procedència.
 •  La Inclusió
 • Ètica i qualitat

lectura facil

MISSIÓ

L’entitat té com a objectiu últim:

Contribuir a la millora del projecte de qualitat de vida de cada persona amb discapacitat intel.lectual i a la transformació dels entorns  comunitaris, proporcionant i promovent recursos, suports, xarxes i oportunitats per a que cada persona gaudeixi del seu oci en comunitat i la comunitat garanteixi la igualtat de participació.

A través de :

 • Proporcionar els suport adequats a la persona amb DID per una vida plena i digne.
 • Potenciar un lleure normalitzat , inclusiu i orientat a la persona.
 • Potenciar la inclusió,  proporcionant eines a través de diferents accions en la comunitat.
 • Proporcionar atenció i suport familiar: informació , assessorament, i acompanyament.
 • Promoure el treball entre entitats, recursos i serveis comunitaris.

lectura facil

Som persones amb discapacitat intel·lectual

Cada persona amb discapacitat intel·lectual és diferent a una altra i té els seus propis interessos, somnis i capacitats que desenvolupar. Pot i vol decidir, per això pot necessitar serveis i suports individualitzats, més o menys intensos i no sempre els mateixos.

Tenir discapacitat intel·lectual significa poder tenir limitacions en alguns aspectes de la vida, amb major o menor intensitat i aquesta s'augmenta o minimitza en funció de la interacció entre la persona i l'entorn en el qual viu. Per tant, la discapacitat és fluïda, contínua i canviant, depenent de les limitacions funcionals de la persona i dels suports disponibles en l'àmbit personal.

Cada persona necessita:

 • Oportunitats i un tracte digne
 • Que se la tracti en funció de la seva edat, amb normalitat i discreció, amb informació que comprengui, amb temps per pensar i un llenguatge clar i pausat.
 • Que respectis el seu espai i li preguntis com recolzar-la.
 • També necessita que, entre totes i tots, facilitem el treball de les persones que els i les recolzen.

La persona amb discapacitat és ciutadà i ciutadana i té dret a viure en comunitat i a utilitzar els mateixos espais i recursos que tu. També, vol i ha de tenir amistats i relacions amb qui gaudir el plaer de l'amistat i el suport mutu.

Ratio aposta per un model social que desenvolupa una visió transformadora, aquella que emfatitza la possibilitat, la igualtat, l'autonomia, la lliure elecció i les capacitats a desenvolupar o potenciar en el si de la seva comunitat.

lectura facil

Som famílies

La família de cada persona amb discapacitat intel·lectual és la base de la integració i el principal recurs per a respondre a les necessitats dels seus membres amb discapacitat intel·lectual. Cada família és diferent i té unes característiques determinades. Per tant, cadascuna pot necessitar serveis i suports individualitzats.

Les famílies, juntament amb les persones amb discapacitat intel·lectual, han de ser consultades i han de jugar un paper important en el desenvolupament de les accions que afectin a les vides de les persones amb discapacitat intel·lectual.

dkshfd

Som professionals: equip de gestió i persones de suport

Treballem  amb les persones i per les persones .

 • Equip de gestió: coordinen els suports a les persones de l'entitat: persones amb discapacitat, voluntariat i famílies.
 • Coordinadores/rs i persones de suport professionals.
 • Voluntaris i voluntàries.
 • Serveis auxiliars (comunicació, manteniment, administració).

fdsfasd

Som voluntaris/es

Voluntaris/es

Considerem la participació de persones voluntàries com un valor afegit a l'Entitat i a les persones, en tant que aporten relacions humanes significatives, càlides i properes a les persones amb discapacitat intel·lectual.

Des d'una visió de futur, apostem per les persones voluntàries com a agents de canvi social i com la xarxa i el mitjà més natural de suport per aconseguir la inclusió comunitària.

Per exercir el voluntariat només cal tenir 18 anys i moltes ganes de participar.

Clic aquí si vols fer voluntariat amb nosaltres.

vvcxzvc

Som comunitat

La comunitat és on es troben els suports i les oportunitats, els recursos humans i els materials, els serveis i les instal·lacions d'ús comú. En conseqüència, és l'únic escenari per a una vida plena.

jhgkdjhg

Què fem

RATIO és un SERVEI D’OCI INCLUSIU que realitza:

 • Programa de  turisme: estades de cap de setmana i estades de vacances: Setmana Santa, Estiu i Nadal.
 • Programa de recreació: Grups d’oci
 • Programa Cultural: activitats entre setmana.
 • Mediació: Un més [1+]
 • Temps per Tu: programa de respir per a les famílies d’infants i joves de Barcelona.

Suport a les persones amb discapacitat.

Suport a les famílies.

Coordinació i dinamització de suports.

Entorn: Sensibilització, formació i assessorament.

fdsdds

OCI

…UN DRET

Article 24 de la Declaració dels Drets Humans de la O.N.U:

L ’oci es un dret humà bàsic que afavoreix el desenvolupament de les persones i del qual cap persona hauria de ser privada per raó de discapacitat, gènere, orientació sexual ,edat, ètnia o qualsevol altre circumstància personal o social.

Què entenem per OCI:

Independentment activitat es realitzi suposa:

 • Utilitzar el temps lliure.
 • Escollida lliurement.
 • Que produeixi plaer, vivència satisfactòria.
 • No té cap altra finalitat.

El LLEURE és  fonamental en  la vida de qualsevol persona i per tant també en la de les persones amb discapacitat intel·lectual.

En el temps de lleure estan presents molts aspectes que contribueixen a las satisfacció personal i milloren la qualitat de vida de cada persona.

BENEFICI QUE APORTA L’OCI A LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

 • Aporta Benestar emocional
 • Es potencien les relacions interpersonals.
 • Es fomenta el desenvolupament personal.
 • Es té en compte el principi d’autodeterminació.
 • Facilita  la inclusió social

L’OCI NO ÉS COMPETITIU I TOTES LES PERSONES ESTEM CAPACITADES PER A GAUDIR, NOMÉS NECESSITEM ELS SUPORTS ADEQUATS.

NGFNHFG

INGRESSOS

RATIO, compta amb diferents fonts de finançament que permeten la continuïtat de l'Associació, al ser diversificades asseguren la independència de la organització i la seva estabilitat.

Les fonts de financement es mouen aproximadament amb aquests paràmetres, exceptuant el 2020 i 2021 degut a la Covid-19:

80% Pròpies persones i/o les seves famílies i/o Tutors/es
20% Subvencions públiques i privades:

 • Ajuntament de Barcelona
 • Subvencions intermediació Dincat
 • Diputació de Barcelona
 • IRPF
 • Subvencions Privades; Fundació La Caixa

Són les pròpies famílies de les persones amb discapacitat Intel·lectual, la mateixa persona amb pdid i les entitats del sector que contribueixen a la realització dels programes que es realitzen per la persona amb discapacitat, aquest finançament representa el 80% de l’ingrés anual.

Essent entre un 15 i 20% variable en funció de l’any els ingressos que representen les subvencions públiques.

La pandèmia declarada al març del 2020, ens fa pensar en la necessitat de reinventar-nos, ha posat de manifest les importants mancances dels sistemes d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, i ha evidenciat que, encara existeix un fort desconeixement dels drets del col·lectiu per part de molts agents de la societat. Però també ha servit per apostar pel canvi, de invertir per transformar models, suports, pràctiques, polítiques i també entitats.

Entre tots i totes creerem la societat que volem. Per això es tan important contar amb fonts de financement no pròpies que ajudin als més vulnerables.

PRESSUPOST

RATIO compta amb un pressupost anual aproximat de ingressos de 500.000€, que es destinen:

 • El 47% a RRHH que formen part de la gestió de l’entitat i l’atenció directa dels programes.
 • El 7,8 % es destina a lloguers, subministraments , comunicacions, assegurances…
 • 45,17% pel desenvolupament del programes i activitat

El nostre repte és seguir treballant pel compromís i l’increment de suport econòmic amb l’administració pública, i sobretot per arribar al finançament privat per tal d’assegurar la major estabilitat i la inclusió amb la comunitat.

La millora del finançament de l’entitat és una constant a RATIO, s’està lluitant per la professionalització del sector i per la seva estabilitat de més de 25 anys, que s’ha vist minvada els darrers anys pel covid-19, i treballem sobretot per garantir una vida desitjable de qualitat de totes les persones i incidir especialment amb qui més ho necessiten. Ratio no només realitza oci sino programes per les famílies i entorn; Assistent Personal, tallers de suport, formació i sensiblilització, Respir, Acull per persones emmigrades, Slow Dating (innovador de cites), taller habilitats socials, sexualitat, noves teconologies, suport a les famílies…

Consulta el Pressupost pel 2023

Consulta la Memòria d'Activitats 2021

Consulta el Pressupost pel 2020

Consulta la Memòria d'Activitats 2019

Consulta el Pressupost pel 2018

Consulta la Memòria d'Activitats 2017